Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrība "PIEMARE" ir dibināta 1992.gadā un ir viena no vecākajām stividorkompānijām Liepājas ostā. Uzņēmuma piedāvātais pakalpojuma spektrs ir beramkravu, ģenerālo kravu, saldēto kravu un citu kravu kraušana, uzglabāšana un ekspedīcija. LSEZ "PIEMARE" a/s ir vienīgais uzņēmums Liepājas ostā, kas piedāvā šos pakalpojumus arī saldētām kravām.

1998.gadā uzņēmumam tika piešķirts Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības statuss, kas ļauj saņemt sekojošus tiešo nodokļu atvieglojumus:

5% atlaide uzņēmuma ienākuma nodokļa likmei,

80% - 100% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim

1999. gadā LSEZ "PIEMARE" a/s saņem Brīvās muitas zonas apliecību par tiesībām Liepājas SEZ teritorijā izmantot īpašos muitas kontroles pasākumus, kas dod tiesības uz netiešajiem nodokļu atvieglojumiem, kā, piemēram, pievienotās vērtības nodoklim (PVN), muitas nodevām un akcīzes nodoklim naftas produktiem.

Ievērojamie nodokļu atvieglojumi ļauj uzņēmumam attīst uzņēmuma rīcībā esošās teritorijas. Savukārt Brīvās Zonas sabiedrības statuss nodrošina labvēlīgus nosacījumus strādājot ar tranzīta kravām ar trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības).

2014.gadā LSEZ “PIEMARE” pievienojas holdinga AGROLATS GROUP sastāvam.

LSEZ "PIEMARE" a/s savu uzņēmējdarbību veic Liepājas ostas sešās piestātnēs – tirdzniecības kanālā no 73. līdz 76. (kopējais piestātņu garums 503 metri) un Ziemas ostā 64. un 65. (kopējais piestātņu garums 300 metri). Piestātnēs ir pieejami plaši noliktavu laukumi vairāk kā 20 000 kv.m. platībā, tajā skaitā 3000 kv.m. ir slēgtā tipa noliktavas. Uzņēmuma teritorijā pie piestātnēm pienāk dzelzceļa atzari, kas savienoti ar "Latvijas Dzelzceļa" maģistrālajiem ceļiem.

Mūsu mērķis ir racionāla kravu un pienākošo kuģu plānošana, kā arī sekmīga sadarbība ar klientiem, ņemot vērā klientu prasības un piedāvājot tiem visizdevīgākos risinājumus.